Profil

ACID Group formirana je kao tim arhitekata 2009. godine u Beogradu. 
Nastala je sa idejom da se arhitektura razvija oko ljudi I da nije samo skup manje ili više smislenih oblika . Predstavalja okruženje u kojem živimo I zbog toga mora da bude inspirativna I odgovorna. Akcenat je na istraživanju individulanih potreba , funkcionalnog I socijalnog konteksta. Posebna pažnja posvećena je traženju održivih I energetski efikasnih rešenja.

ACID Group se aktivno bavi projektovanjem arhitekture I konstrukcija.,razvojem projekta od koncepta I idejnog rešenja do realizacije kroz sve faze.

ACID Group tim čine :

Milica Anđelković  dipl.ing.arh
Saša Ratković  dipl.ing.arh
Milan Bojanić  dipl.ing.arh
Relja Sretenović  dipl.ing.arh